تعرفه های اینترنت ADSL

  • کلیه تعرفه ها مطابق با مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می باشد.
  • نسبت ترافیک داخلی به ترافیک بین الملل ۱ به ۵ است.
  • در صورت پایان یافتن ترافیک، سرعت سرویس به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می کند.
  • کلیه قیمت ها به تومان بوده و به تمامی تعرفه ها ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • وب سایت های داخلی با تعرفه نیم بهاء محاسبه می شوند.